Consult prijs

per 01-01-2021  100,=

 

Alle consulten zijn inclusief:

-huisbezoek in de regio Twente indien noodzakelijk

- acute consulten per telefoon

- homeopathische middelen die gebruikt worden in ruikdoses

 

Voor behandeling van een chronisch ziektebeeld zijn 

4 á 5 consulten per jaar voldoende

 

Vergoeding

 

 

Uw rekening wordt  (deels) vergoed door uw ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

 

Deze vergoeding staat los van uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

 

Het overzicht van de vergoedingen vindt u o.a. op :

-Zorgwijzer.nl

-Consumentenbond.nl

 

 

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de erkende beroepsvereniging NVKH, dit is een vereniging  van professionele homeopaten die op deskundige wijze hun beroep uitoefenen.

Deze homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie  gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf.

Deze kwaliteitsnormen omvatten zowel de opleiding, de nascholing als de beroepsethiek en de praktijkvoering.

Patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten kunnen, indien nodig,  rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure (KAB).

Aangesloten bij de RCBZ,

een overkoepelende organisatie van complementaire therapeuten